Stoneroos is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (website-)bezoekers van essentieel belang is voor haar activiteiten. De gevraagde persoonsgegevens van de website-bezoekers worden in dit kader met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stoneroos houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, zoals deze opgesteld zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Stoneroos B.V., Sumatralaan 45 te Hilversum.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, in de vorm van het gebruikmaken van de (interactieve) diensten zoals deze op de website aangeboden worden, legt Stoneroos naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) vast. Stoneroos verzamelt en verwerkt deze gegevens puur en alleen in het belang van de bescherming van de geregistreerde personen. Stoneroos Interactieve Televisie behandelt deze naw-gegevens strikt vertrouwelijk en wendt deze gegevens niet aan voor andere (commerciƫle) doeleinden.

Klikgedrag
Op de website van Stoneroos worden bezoekgegevens, zonder verdere identificatie van de bezoekers, bijgehouden met het oog op een verdere optimalisatie van de inrichting van de website.

Stoneroos B.V.